IVL Bedri­jf­skoel­ing B.V. is een koel­tech­nisch en kli­maat­tech­nisch instal­latiebedri­jf, spe­cial­ist op het gebied van koe­len, vriezen, air­con­di­tion­ing en maatwerkpro­jecten voor o.a. de fruit­teelt, groothandel, indus­trie en zaad­vere­del­ings­bedri­jven.

Door bun­del­ing van onze spe­cialiteit­en zijn wij in staat een com­pleet pakket aan te bieden van ontwerp via nieuw­bouw naar ser­vice en onder­houd.


Financieel administratief medewerker (Parttime)


Ben jij nauwkeurig, goed met cijfers en past het voeren van admin­is­traties hele­maal bij jou? Dan hebben wij een inter­es­sante func­tie beschik­baar ter ver­sterk­ing van ons ent­hou­si­aste team.

Door groei bin­nen onze organ­isatie zijn wij op zoek naar een finan­cieel admin­is­tratieve alleskun­ner. Je maakt onderdeel uit van een gedreven team en onder­s­te­unt dit team bij diverse werkza­amhe­den omtrent de finan­ciële admin­is­tratie.

Als finan­cieel admin­is­tratief medew­erk­er ben je ver­ant­wo­ordelijk voor het voeren van de volledi­ge finan­ciële admin­is­tratie van IVL Bedri­jf­skoel­ing B.V. Je werkt zelf­s­tandig en maakt deel uit van team waarin open com­mu­ni­catie, team­work en klant­gerichtheid cen­traal staan. Als finan­cieel admin­is­tratief medew­erk­er voel je ver­ant­wo­ordelijkheid voor de kwaliteit van de admin­is­tratie, je bent kri­tisch, accu­raat en werkt gestruc­tureerd. Bij het uitvo­eren van jouw werkza­amhe­den werk je dagelijks met appli­caties als Microsoft Office en Synt­ess.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Ver­zor­gen van de ure­nad­min­is­tratie van onze mon­teurs;
 • Het bijhouden van per­son­eel­sad­min­is­tratie (voor­berei­d­ing salaris­sen, dossiers, ziek­meldin­gen, con­tracten etc.);
 • Het doen van maan­delijkse con­t­role op de boekhoud­ing en het doen van BTW aangiftes;
 • Het opstellen van een maan­delijks finan­cieel rap­port t.b.v. de direc­tie;
 • Het beheren van een aan­tal kwaliteit­sla­bels, reg­is­tratie van de koudemid­de­len admin­is­tratie.
 • Uitvo­eren van (ad-hoc) rapportages/analyses en des­gewenst onder­s­te­un­ing bieden bij finan­ciële en per­son­ele vraagstukken;
 • Het aan­dra­gen van voorstellen ter ver­be­ter­ing van de finan­ciële admin­is­tratie.

Je beschikt over:

 • Afgeronde financieel/administratieve MBO+ of HBO oplei­d­ing met dri­ve om jezelf te ontwikke­len;
 • Je werkt gestruc­tureerd en hebt een voor­liefde voor admin­is­tratie;
 • Je bent flex­i­bel, hands-on en je houdt ervan om je steen­t­je bij te dra­gen in een groeiende organ­isatie;
 • Je bent ent­hou­si­ast, energiek en hebt een posi­tieve instelling;
 • Je bent bek­end met Microsoft Excel en Word en Synt­ess.
 • Ken­nis van boekhouding/administratie is een must, fis­cale ken­nis is een pre.

Wij bieden je:

IVL Bedri­jf­skoel­ing B.V. biedt jou een veelz­i­jdi­ge, zelf­s­tandi­ge rol in een klein gedreven team met ent­hou­si­aste collega’s op ons kan­toor Wijk bij Duurst­ede. Het salaris is mark­t­con­form en daar­naast heb je volop de mogelijkheid je tal­en­ten te ontwikke­len. Wij gaan voor lang­durige relaties en staan garant voor een pret­tige werks­feer.

Geïnteresseerd? Neem dan direct contact met ons op. Je brief met CV kun je sturen naar:

IVL Bedri­jf­skoel­ing B.V. , t.a.v. de heer H. van Leeuwen
Keu­le­naar 11
3961 NM Wijk bij Duurst­ede
Email: h.vanleeuwen@ivl.nl
Tele­foon: 0343 — 561 595 of 06–51177158