Gegevens op onze website

IVL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan IVL niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

IVL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door verspreiding van informatie via het internet. Ook is IVL niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt IVL geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens IVL via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. IVL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door IVL worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IVL is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. IVL garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacyverklaring

IVL respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. IVL vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 21 mei 2023 voor het laatst gewijzigd.

Het privacystatement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten en van gebruikers van onze websites, apps en andere diensten.

Gegevens die we verzamelen:

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons levert
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Als u een website van ons bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van onze website te beheren, te verbeteren en het gebruik te analyseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om advertenties over verschillende kanalen te kunnen aanbieden. We gebruiken hiervoor ook tracking cookies. We kunnen hiervoor verwerken: het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.

Als u een overeenkomst met ons aangaat:

 • Verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.
 • Hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.
 • Wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics stelt ons in staat om gedetailleerde statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, de herkomst van het verkeer en andere relevante informatie. Deze gegevens helpen ons om onze website te evalueren en te verbeteren, zodat we een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Ads, een online advertentieplatform dat ons in staat stelt om relevante advertenties aan te bieden aan gebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten. Door middel van Google Ads kunnen wij advertenties weergeven op verschillende websites en zoekresultaten van Google. Om dit mogelijk te maken, delen wij bepaalde gegevens met Google, waaronder informatie over uw bezoek aan onze website, zoals de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, en het klik- en surfgedrag. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties op maat te maken en aan te passen aan uw interesses en voorkeuren.

Google Ads maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om gebruikers te identificeren en hun online gedrag te volgen. Deze cookies worden geplaatst op uw apparaat wanneer u onze website bezoekt en kunnen worden gelezen door Google wanneer u andere websites bezoekt die deel uitmaken van het Google Display Netwerk of wanneer u zoekopdrachten uitvoert via Google.

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies uit te schakelen in uw internetbrowser of de instellingen van uw mobiele apparaat. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van onze website en de weergave van gepersonaliseerde advertenties. Wij maken geen gebruik van remarketingadvertenties van Google Ads. Dit betekent dat uw gegevens niet worden gebruikt voor het tonen van advertenties aan u op basis van eerdere interacties met onze website.

 • Voor meer informatie over hoe Google Ads uw gegevens gebruikt en hoe u uw advertentievoorkeuren kunt beheren, kunt u het privacybeleid van Google raadplegen: https://policies.google.com/privacy. Let op dat het privacybeleid van Google van toepassing is op het gebruik van Google Ads en dat wij geen controle hebben over de activiteiten van Google.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten:

 • Om u goed van dienst te kunnen zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

Archiefdoeleinden:

 •  Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaart worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • U voor de verwerking toestemming heeft verleend;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging:

IVL treft passende adequate technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Inschakeling van derden:

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten, (digitale)marketingadviseurs en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

IVL als verwerker

IVL kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door IVL uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een verzoek sturen met kopie van uw legitimatiebewijs naar info@ivl.nl

Contact

Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@ivl.nl