Inloggen

Koelinstallatie van Leeuwen Kipspecialiteiten

Van Leeuwen Kipspecialiteiten ontwikkeld zich continue als specialist op het gebied van kuikenfilet. Alle verbeteringen in het proces, investeringen en trainingen zijn hierop gericht. De verschillende snitten in combinatie met een groot aantal mogelijkheden van verpakking zorgen voor een breed assortiment. Door uitbreiding van activiteiten, is de productie ruimte met 2500 m2 vergroot. 

Milieuvriendelijk koelen

Voor de koeling is er gekozen voor een CO2-transkritische koelinstallatie. CO2 is een natuurproduct waardoor het een zeer milieuvriendelijk koudemiddel is en in tegenstelling tot vele andere koudemiddelen, ook niet explosief of giftig. Ook de hoeveelheid energie die nodig is om CO2 te produceren is veel lager dan voor chemische koudemiddelen. 

WTW - systeem 

Om het gasgebruik terug te dringen is er gekozen voor een warmte terugwin systeem.

Nieuw te realiseren inkoel- en verladingsruimte

Voor één van haar klanten heeft IVL een inkoelruimte en verladingsruimte ingebouwd ten behoeve van rode bessen.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Wageningen University & Research.

IVL innoveert: Koelen met CO2

Kernactiviteit van IVL Bedrijfskoeling is het leveren en onderhouden van koelinstallaties voor de agrarische sector. Door te investeren in nieuwe technieken ziet IVL kans het marktaandeel in Nederland te vergroten en de exportpositie te versterken.

Binnen de fruitsector is het langdurig kunnen bewaren van fruit cruciaal. Fruitbewaring kent een fijn geregelde temperatuur- en vochtbeheersing waarbij productafhankelijk, een zekere temperatuur-verdeling en vochtniveau moeten worden gerealiseerd. De werking van de koelinstallatie, grotendeels bepaald door de koudemiddelenkeuze, is hiervoor zeer bepalend. Het langer of korter kunnen bewaren van het fruit heeft grote bedrijfseconomische consequenties.

Voorsprong door innovatie

IVL Bedrijfskoeling innoveert door het ontwikkelen van meer kennis over koeltechniek in relatie tot productkwaliteit. De nieuwe middelen zoals CO2 bieden de kans op betere warmte-overdracht en daarmee gelijkmatiger ontvochtigen. Dit maakt de cel beter regelbaar.

Doelstelling:

“ Een betere kwaliteit en een langere bewaar- en afzettijd met HFK vrije koelinstallaties”

Een betere kwaliteit over een langere bewaartijd heeft positieve effecten op de economische resultaten voor de fruittelers. Met deze ontwikkelingen onderscheid IVL zich van de markt.

Wat is er ontwikkeld?

Binnen het kader van HFK vrije koelinstallaties is een installatie ontwikkeld voor de bewaring van fruit, in een één op één opstelling (d.w.z. een koelinstallatie voor één koelcel). Voor deze toepassing is de keuze gevallen op een transkritische CO2 DX koelinstallatie.

De praktijk

De installatie is uitgewerkt met en geïnstalleerd bij Gebroeders Peters te Ingen. Gebroeders Peters heeft in 2014 een bestaande R22 koelinstallatie vervangen door een installatie op basis van R134A. Eén koelcel is vrijgehouden om te experimenteren met de nieuwe CO2 koelinstallatie.

Bij de bewaring van fruit is van belang dat er snel kan worden ingekoeld, dit vraagt dus om een relatief hoge koelcapaciteit. In de bewaarperiode zijn er vanwege vochtverlies van het product korte koelacties nodig, waarbij na-ijlen (een voortdurend koeleffect na uitschakelen (sluiten van de vloeistof toevoer)) onwenselijk is. Bovendien is een gelijkmatige temperatuurverdeling in de cel van groot belang.

Impact

Bij IVL bestaat er al langere tijd ervaring in het werken met het natuurlijke koudemiddel NH3. Door het werk aan het onderhavige project is er veel kennis en een stuk ervaring betreffende het natuurlijke koudemiddel CO2 opgedaan. Er is bij wijze van spreken een drempel overschreden. Bijkomend voordeel is de samenwerking met Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek door onder andere het toepassing van de ejecteur, een techniek die zonder de samenwerking niet aan de orde geweest zou zijn. Hiermee is in een gecontinueerde samenwerking de toepassing van een ejecteur in toekomstige projecten mogelijk. 

Uit de eerste tests met deze ejecteur blijkt dat:

 • CO2 transkritische installaties aanzienlijk vereenvoudigd kunnen worden
 • De efficiëntie (COP) aanzienlijk verbeterd kan worden, +30% voor systeem met 1-trap
 • Vriessystemen mogelijk zijn in 1-trap; er zijn dus geen dure booster-systemen meer nodig

Neem voor nadere informatie contact op met IVL, bel 0343 561 595 of mail info@ivl.nl.

Met de opgedane kennis en ervaring zal in toekomstige toepassingen een gefundeerde afweging ten aanzien van de toepassing van natuurlijke koudemiddelen gemaakt kunnen worden. 

Toepassing van natuurlijke koudemiddelen ten opzichte van HFK’s levert uiteraard een milieuvoordeel op in de vorm van een vermindering van emissies.

Boostersysteem voor GEPU Utrecht

De horecagroothandel GEPU te Utrecht heeft in 2015 besloten de bestaande koelinstallaties met het koudemiddel R-22 te laten vervangen door 1 centrale koel/vriesinstallatie, het zogenaamde boostersysteem, met het koudemiddel R-407F.

Op het systeem zijn 34 stuks koelmeubelen, 1 koel- en vriescel en een ruimtekoeling op aangesloten. Alle koelunits worden aangestuurd via elektronische ventielen van het fabricaat AdapKool. Het aangelegde boostersysteem is volledig lokaal én op afstand te monitoren.

Het koeltechnische beheer is uitbesteed aan de service-afdeling van IVL. Een groot voordeel hiervan is dat wij als installateur sneller en beter kunnen anticiperen op koeltechnische veranderingen in het systeem. Door onze klant te ontzorgen, kan de Gepu zichzelf bezig houden met zijn eigen business.

GEPU is een van de weinige zelfstandige groothandels in de regio Utrecht voor professionals in food. Zij bieden een totaal food- en non-foodpakket van maar liefst 20.000 artikelen. In de winkel kunnen professionals 6 dagen per week shoppen, proeven ontdekken en inspiratie opdoen. Bij GEPU vinden horecagelegenheden als restaurants, brasseries, cafés, kantines, cafetaria’s en cateringbedrijven alles wat zij nodig hebben voor hun klanten. 

Voor meer info: www.gepu.nl

R-22 vriescellen Van Soest Coldstores

De begrippen 'betrouwbaarheid' en 'service' staan bij Van Soest Coldstores N.V. hoog in het bedrijfsvaandel geschreven. Klanten en partners ervaren dat het bedrijf er alles aan doet om onderlinge afspraken nauwgezet na te komen. Stipt, met de volle inzet van ons voltallig team, middels beproefde productiemethoden en een hoogst eigentijds machinepark.

Het ombouwen van de bestaande R-22 vriescellen van Van Soest naar een ammoniak-systeem is najaar 2015 gestart. Op het systeem zijn 2 vriescellen en een invriescel aangesloten. De bestaande koelers konden bij deze ombouw gehandhaafd worden. Verdere kenmerken van het ammoniaksysteem zijn:  

 • de installatie is volledig ingericht in een 42 ft. container
 • het ontwerp is gebaseerd op een totaal koelvermogen van 346 kW bij -32°/+40°C
 • volledige aansturing van de installatie is gerealiseerd door het aan te sluiten op het IVL besturingssysteem

Van Soest Coldstores N.V. is een onderneming die uitgegroeid is tot een gerenommeerde, zeer gedegen en hoogst betrouwbare partner voor al uw logistieke problemen op het gebied van koel- en vriesopslag. Van Soest Coldstores N.V. verwerkt een breed scala aan grondstoffen in loondienst tot diepgevroren eindproducten. Het bedrijf biedt diensten m.b.t. opslag voor de meest gangbare seizoensgebonden groenten- en fruitsoorten en een grote diversiteit aan vlees- en visproducten.

Meer informatie op www.vansoest-be.eu

Vriesinstallatie Bankethuis

In 2015 is door het Bankethuis aan IVL de opdracht gegeven tot het bouwen van een nieuwe vriesinstallatie ten behoeve van banketproducten. Het koeltechnisch ontwerp is gebaseerd op het aansluiten van een bewaarvriescel en een invriescel.

De koelers worden uitgevoerd met energiebesparende heetgadooiing . Ook hier wordt de besturing van de installatie volledig geregeld via het AdapKool monitorsysteem. Aan dit systeem is ook een warmteterugwinsysteem aangesloten. Tevens zorgt IVL Voor het airconditioning systeem in de kantine.

Met 1200 m2 nieuwbouw wordt Het Bankethuis bijna verdubbeld in aantallen m2. In de nieuwbouw is 500 m2 gereserveerd voor een grote diepvries waar halffabricaten banket worden ingevroren en opgeslagen. Daarnaast komt er achter de oven en invriestunnel een ruimte van dertien meter voor het afkoelen en inpakken van de producten. Op de verdiepingsvloer krijgen de medewerkers een nieuwe kantine met toiletgroep en een ruime omkleedruimte.

Meer informatie: www.hetbankethuis.nl

Expeditiebedrijf H.J. Goes & Zonen

Nieuwbouw logistiekcentrum De Meern

 • aantal koelers : 65
 • temperatuur : -1/7°C

Specificatie koelinstallatie koelcellen:

 • 2 x koelset Bitzer 550 kW bij -12°C verdampen en 40°C condenseren. Per koelset 2x compressor met ieder 275 kW: totaal 1100 kW.
 • 2 x buffervat DK, koelcapaciteit 550kW per buffervat. Koudemiddel R134A.

Specificatie koeling gangen:

 • 1 x koelset Bitzer 165 kW bij -1°C verdampen en 40°C condenseren.
 • 1 x Shell & Tube koeler met een capaciteit van 168kW. Koudemiddel R134A. Koudedrager naar cellen: Thermera -15°C. 

Fruitmasters Geldermalsen

Project neerzethallen + expeditie

Betreft een indirect koelsysteem met Ammoniak primair en temper secundair.

Koelcapaciteit: 2 x 802 kW bij -12 / +35°C

Peters Fruithandel BV Ingen

Opslag van appels en peren

fase 1:

 • Geïnstalleerd 17 CA cellen voor opslag appels /peren.
 • Koelinstallatie: Ammoniak rondpompsysteem , compressorunit bestaat uit 2 zuigercompressoren van het fabrikaat Grasso .

fase 2:

 • Geïnstalleerd 17 CA cellen voor opslag appels /peren.
 • Koelinstallatie: Ammoniak rondpompsysteem, compressorunit bestaat uit 2 zuigercompressoren van het fabrikaat Grasso.

Fruithandel Diks Meteren

Gerealiseerd

 • 8 x CA- cel, opslagcapaciteit 117.000 kg peren /cel
 • 2 x gangcellen, opslagcapaciteit 94.000 kg peren /cel

Betreft een ammoniak rondpomp systeem, en een compressor-unit bestaande uit twee zuigercompressoren van het fabrikaat Grasso.

Bessenproject Betuwe

Project bewaarplaats t.b.v. CA opslag rode bessen

Betreft een direct pompsysteem op basis van een synthetisch koudemiddel met ontdooiing op basis van heetgas.