Inloggen

Natuurlijk koelen met CO2

Kernactiviteit van IVL Bedrijfskoeling is het leveren en onderhouden van koelinstallaties voor de agrarische sector. Door te investeren in nieuwe technieken ziet IVL kans het marktaandeel in Nederland te vergroten en de exportpositie te versterken.

Binnen de fruitsector is het langdurig kunnen bewaren van fruit cruciaal. Fruitbewaring kent een fijn geregelde temperatuur- en vochtbeheersing waarbij productafhankelijk, een zekere temperatuur-verdeling en vochtniveau moeten worden gerealiseerd. De werking van de koelinstallatie, grotendeels bepaald door de koudemiddelenkeuze, is hiervoor zeer bepalend. Het langer of korter kunnen bewaren van het fruit heeft grote bedrijfseconomische consequenties.

Voorsprong door innovatie

IVL Bedrijfskoeling innoveert door het ontwikkelen van meer kennis over koeltechniek in relatie tot productkwaliteit. De nieuwe middelen zoals CO2 bieden de kans op betere warmte-overdracht en daarmee gelijkmatiger ontvochtigen. Dit maakt de cel beter regelbaar.

Doelstelling:

“ Een betere kwaliteit en een langere bewaar- en afzettijd met HFK vrije koelinstallaties”

Een betere kwaliteit over een langere bewaartijd heeft positieve effecten op de economische resultaten voor de fruittelers. Met deze ontwikkelingen onderscheid IVL zich van de markt.

Wat is er ontwikkeld?

Binnen het kader van HFK vrije koelinstallaties is een installatie ontwikkeld voor de bewaring van fruit, in een één op één opstelling (d.w.z. een koelinstallatie voor één koelcel). Voor deze toepassing is de keuze gevallen op een transkritische CO2 DX koelinstallatie.

De praktijk

De installatie is uitgewerkt met en geïnstalleerd bij Gebroeders Peters te Ingen. Gebroeders Peters heeft in 2014 een bestaande R22 koelinstallatie vervangen door een installatie op basis van R134A. Eén koelcel is vrijgehouden om te experimenteren met de nieuwe CO2 koelinstallatie.

Bij de bewaring van fruit is van belang dat er snel kan worden ingekoeld, dit vraagt dus om een relatief hoge koelcapaciteit. In de bewaarperiode zijn er vanwege vochtverlies van het product korte koelacties nodig, waarbij na-ijlen (een voortdurend koeleffect na uitschakelen (sluiten van de vloeistof toevoer)) onwenselijk is. Bovendien is een gelijkmatige temperatuurverdeling in de cel van groot belang.

Impact

Bij IVL bestaat er al langere tijd ervaring in het werken met het natuurlijke koudemiddel NH3. Door het werk aan het onderhavige project is er veel kennis en een stuk ervaring betreffende het natuurlijke koudemiddel CO2 opgedaan. Er is bij wijze van spreken een drempel overschreden. Bijkomend voordeel is de samenwerking met Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek door onder andere het toepassing van de ejecteur, een techniek die zonder de samenwerking niet aan de orde geweest zou zijn. Hiermee is in een gecontinueerde samenwerking de toepassing van een ejecteur in toekomstige projecten mogelijk. 

Uit de eerste tests met deze ejecteur blijkt dat:

  • CO2 transkritische installaties aanzienlijk vereenvoudigd kunnen worden
  • De efficiëntie (COP) aanzienlijk verbeterd kan worden, +30% voor systeem met 1-trap
  • Vriessystemen mogelijk zijn in 1-trap; er zijn dus geen dure booster-systemen meer nodig

Neem voor nadere informatie contact op met IVL, bel 0343 561 595 of mail info@ivl.nl.

Met de opgedane kennis en ervaring zal in toekomstige toepassingen een gefundeerde afweging ten aanzien van de toepassing van natuurlijke koudemiddelen gemaakt kunnen worden. 

Toepassing van natuurlijke koudemiddelen ten opzichte van HFK’s levert uiteraard een milieuvoordeel op in de vorm van een vermindering van emissies.